Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.wimcleaningproducts.nl en door deze website te bezoeken en/of een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN

Elk product dat wordt gekocht, wordt verkocht op basis van de productomschrijving die aanvullende specifieke voorwaarden bevat met betrekking tot dat product, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen en voorwaarden betreffende geschatte leverdatums en -tijden, garanties en service na verkoop.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van producten die op de website verschijnen correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Hoewel we ernaar streven de website zo actueel mogelijk te houden, kan de informatie, met inbegrip van productbeschrijvingen die op deze website op een bepaald moment verschijnen, niet altijd exact overeenkomen met de positie precies op het moment dat u een bestelling plaatst. We kunnen de prijs van een product pas bevestigen nadat uw bestelling is geaccepteerd in overeenstemming met ons orderacceptatiebeleid.

BESTELLEN, ANNULEREN EN RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

Bestellingen

Wij zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen, voor zover wij daartoe bevoegd zijn, om de details van uw bestelling veilig te houden, maar in de afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als een derde partij ongeautoriseerde toegang tot alle gegevens verkrijgt die u verstrekt bij het openen of bestellen van onze website.

Bestelproces

De technische stappen die nodig zijn om het contract tussen u en ons tot stand te brengen, zijn als volgt:
U plaatst de bestelling voor uw producten op de website door op de knop bevestig bestelling te drukken aan het einde van het bestelproces. U wordt door het proces van het plaatsen van een bestelling geleid door een reeks eenvoudige instructies op onze website.

Orderacceptatie en de voltooiing van het contract tussen u en ons vindt plaats op de verzending van de bestelde producten, tenzij we u hebben medegedeeld dat wij uw bestelling niet accepteren of dat u deze hebt geannuleerd in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

Het niet accepteren van een bestelling kan het gevolg zijn van een van de volgende zaken:
– Het door u bestelde product is niet meer op voorraad.
– U heeft een betalingsachterstand.
– Het voorbehoud van een prijs- of productbeschrijvingsfout.

Een bestelling wijzigen of annuleren

Het is alleen mogelijk om uw bestelling te wijzigen nadat u deze hebt geplaatst en in overleg met onze service afdeling.
Om producten aan uw bestelling toe te voegen, plaatst u een nieuwe bestelling voor deze artikelen.

Als u de details van uw afleveradres wilt wijzigen, items uit uw bestelling wilt verwijderen of deze volledig wilt annuleren kunt u dat in uw bestelling wijzigen, mocht dat niet lukken dan kunt u een mail naar ons sturen of u kunt contact opnemen met onze service afdeling.

Als uw bestelling al is verzonden of is afgeleverd, moet u onze retourprocedure volgen in het geval van ongewenste producten.
De kosten voor het retourneren van goederen worden in overleg bepaald.

Retourbeleid

We willen dat u tevreden bent met uw aankoop. Als u dat niet bent, moet u onze retourprocedure volgen in het geval van ongewenste producten en contact opnemen via de mail of met onze service afdeling.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle materialen of inhoud die als onderdeel van onze website worden geleverd, te allen tijde aan ons of aan onze licentiegevers zijn voorbehouden. U mag dit materiaal alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk door ons of onze licentiegevers is toegestaan.

We geven geen garantie dat de website aan uw vereisten zal voldoen of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of bugs of de volledige functionaliteit vertegenwoordigt, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor verlies van inhoud of materiaal dat via de website wordt geüpload of verzonden.

Voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de producten af. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en heeft geen invloed op uw annuleringsrechten.

Registratie

U garandeert dat:
De informatie die u moet verstrekken wanneer u zich als klant registreert, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig in alle opzichten;
U zult ons onmiddellijk op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door per e-mail contact met ons op te nemen. U stemt ermee in om zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit of om een valse naam of een naam te gebruiken waarvoor u niet bevoegd bent om te gebruiken.

We bevestigen dat we uw gegevens alleen zullen gebruiken om uw bestelling te voltooien en u relevante informatie te geven die u hebt geaccepteerd om te ontvangen. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren, moet u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen we bevestigen dat de opgeslagen gegevens worden verwijderd.

Vergoeding

U stemt er volledig mee in ons volledig schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen, onmiddellijk op afroep, van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die ontstaan uit enige schending van de voorwaarden door u of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze website, of het gebruik door een andere persoon die de website bezoekt met uw winkelaccount en/of uw zakelijke gegevens.

Onze rechten

We behouden ons het recht voor om:
deze website (of een deel daarvan) te wijzigen of in te trekken, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u en u gaat akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging of intrekking van de website; en/of de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij regelmatig gebruik van de website (of een deel daarvan) wordt u geacht, na een dergelijke verandering, een dergelijke wijziging te aanvaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met enige wijziging van de voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.