Privacy beleid wimcleaningproducts.nl

Voor bestellingen bij wim cleaning products hebben wij uw gegevens nodig om te zorgen dat wij uw bestelling kunnen bezorgen en kunnen factureren. Deze gegevens beperken zich veelal tot een emailadres waarin uw naam of afdeling wordt vermeld. Wij gaan altijd zorgvuldig om met deze gegevens. In dit privacy beleid kunt u nalezen wat we met uw gegevens doen. Indien er vragen zijn over ons privacy beleid, neem dan gerust contact op met onze service afdeling.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vindt u op www.wimcleaningproducts.nl. Wij raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 10 oktober 2020.

WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze webshop verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Wanneer u onze webshop doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren en inzicht te krijgen over interesses van onze klanten. Er is geen andere partij die deze gegevens ontvangt of kan inzien, alleen wim cleaning products Wij zullen deze gegevens nooit aan een derde partij aanbieden. Wij hebben daar absoluut geen belang bij. E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over ons bedrijf, nieuwe producten en andere updates.

TOESTEMMING

Hoe krijgen wij uw toestemming?
Wanneer u een bestelling plaatst worden uw gegevens gebruikt om de bestelling gereed te maken voor verzending en te kunnen factureren. Door, voordat de bestelling wordt geplaatst, een vinkje te plaatsen gaat u akkoord met onze leveringsvoorwaarden en privacy beleid

Als we om een secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Bij alle bestellingen die u plaatst via de webshop, wordt om uw toestemming gevraagd. Dit is nodig om uw bestelling af te handelen.

Uw bedrijfsgegevens zijn opgeslagen in ons systeem. Mocht u onverhoopt uw toestemming willen intrekken voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie kunt u met ons contact opnemen.

INFORMATIEVERSCHAFFING

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als u onze servicevoorwaarden schendt. Alle persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de GDPR-regels die van kracht worden vanaf 25 mei 2018.

DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren. Deze diensten omvatten o.a. het bezorgen van uw bestelling, het operationeel houden van onze website en webshop, de noodzakelijke beveiligingen te kunnen inrichten.

BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijzen in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze wordt verloren, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle nodige vereisten.

COOKIES

Deze website gebruikt alleen cookies om de website toegankelijk te maken en het bestelproces in goede banen te leiden.

WEBSHOP BESTELLING

Een account aanmaken voor onze webshop kan alleen op onze webshop. Om toegang te krijgen tot onze webshop is het noodzakelijk dat u een user ID en een wachtwoord toewijst aan uw account. Dit wachtwoord moet voldoen aan de minimale eisen die wij stellen om uw veiligheid te kunnen waarborgen. Wim cleaning products heeft geen toegang tot of inzage in uw wachtwoord. Indien u uw wachtwoord bent vergeten of wilt wijzigen, kunt dit zelf herstellen of wijzigen.

BETALINGEN

Nadat wij alle klantgegevens hebben ontvangen, wordt u toegevoegd als debiteur in ons klantenbestand tenzij u reeds bekend bent in ons systeem. U ontvangt een factuur na levering van uw bestelling in de webshop.

Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als wettelijk nodig is en altijd op onze interne server.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor dit privacy beleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u op de hoogte brengen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden.

Als ons bedrijf of webshop wordt verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.